chọn tuổi xông đất 2015

e0e1b66960b00cac380615fd10c9cea9

Chọn tuổi xông nhà trong năm Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Đinh Sửu 1997

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Đinh Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
682_zodiac-ox-2

Chọn tuổi xông nhà trong năm Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Quý Sửu 1973

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Quý Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
14336066E265ED2480E5472183F27CBFjpg1348930073

Chọn tuổi xông nhà trong năm Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Ất Sửu 1985

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Ất Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
05d73b62b8344-01.jpg

Chọn tuổi xông nhà trong năm Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Tân Sửu 1961

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Tân Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với
02+Sửu

Chọn tuổi xông nhà trong năm Ất Mùi 2015 cho người sinh năm Kỷ Sửu 1949

1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Kỷ Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương sinh với